Wat is psychometrie?

 Wat is Psychometrie ?

Psychometrie is een helderziende waarneming doormiddel van een foto of een voorwerp. Het waarnemen via voorwerpen gebeurt aan de hand van informatieoverdracht dat zich situeert op energetisch niveau of aura. Het medium die inzoomt op een foto of voorwerp krijgt hierbij allerlei ingevingen door die hij achteraf vertaalt in woorden aan de gene die het voorwerp of foto heeft neergelegd.

Het medium  neemt bijvoorbeeld een foto, ring of kledingstuk in de hand waardoor hij/zij de energie van dat voorwerp kan channelen. Het medium vertelt wat hij/zij door krijgt. Het medium is een doorgeef luik. En bedenkt het niet zelf, of haalt het niet van het internet af.

Contact met overledenen

Iemand die de psychometrie beoefent kan aan de hand van een foto of voorwerp ook contact maken met een overleden dierbare. Het voorwerp of de foto kan van de overleden persoon zelf zijn of kan van de nabestaande zijn. Het is niet wenselijk om foto’s van andere personen neer te leggen, terwijl de persoon van de niet van te voren geïnformeerd is.

Het medium zal dan via dat voorwerp, foto of via de nabestaande die hem consulteert de energie channelen om op die manier de cliënt te voorzien van antwoorden waar hij/zij naar opzoek is. ( channelen is contact maken)

Alles is energie

Psychometrie is eigenlijk het lezen van de energie. Elke foto, voorwerp, kledingstuk, enzovoort bezit een energie of een aura. Het medium is daardoor in staat om die energie op te pikken en te vertalen in woorden. Levende voorwerpen zoals mensen, planten en dieren bezitten een aura, ook de dingen waar geen leven inzit bezit namelijk een sterke energie.

Elke energie bevat een bepaalde emotie en/of gevoel. Of het nu om een levend of niet levend voorwerp gaat, energie 'hangt' overal en is daarbij ook constant aanwezig. Niet elke emotie heeft ook de ‘letterlijke’ betekenis van die emotie. Soms kan het medium ook symbolen zien of voelen die hij dan achteraf vertaalt in eigen woorden.

Diverse vormen van psychometrie

Zoals kaartleggen een ruim begrip is (zo kan je kaartleggen met tarotkaartenLenormandkaarten, engelenkaarten, zigeunerkaarten of de gewone speelkaarten, zo is psychometrie dat ook.

Er bestaan namelijk veel specialiteiten binnen de psychometrie.

 • Foto analyse: het lezen en channelen van de energie op foto’s. Dit kan van zowel levende personen, overleden personen maar ook van dieren zijn.

 • Het lezen van voorwerpen: hierbij worden voorwerpen gelezen zoals een ring, horloge of een kledingstuk. Het medium  gaat via deze voorwerpen de energie channelen. De voorwerpen kunnen van levende of overleden personen zijn. Ook voorwerpen van dieren kunnen gelezen worden.

 • Helderziende waarnemingen: hierbij gaat het om het channelen van iemand zijn/haar aura. Door het lezen van de aura kan men ook allerlei indrukken en emoties verkrijgen die men achteraf kan vertalen in woorden.

 • Karakter analyse: dit is eigenlijk het lezen van een persoon zonder dat deze persoon fysiek aanwezig hoeft te zijn. Door bijvoorbeeld een naam te horen kan het medium aan de hand van die naam allerlei indrukken krijgen, emoties of gevoelens waarnemen. Hierbij fungeert de naam als energie bron waar het medium zijn/haar informatie uithaalt.

 • Bloemen séance: dit is het lezen en channelen van energieën via bloemen. Het medium laat de persoon een bloem kiezen (of hij/zij kan deze zelf meenemen naar het consult) en aan de hand van de gekozen bloem gaat het medium de energie van de persoon lezen.

Waar kan psychometrie jou bij helpen?

 • relatieadvies
 • werk gerelateerde vragen
 • opvoedkundig advies
 • zakelijk advies
 • slechte energieën in de woning
 • antwoorden over overleden dierbaren

geen vragen over gezondheid, of hoelang heb ik nog te leven?

Het bestuur