Disclaimer


Disclaimer

Door het gebruik van de op deze website aangeboden diensten, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer en onze regels.

Copyright

Teksten, lay-out, afbeeldingen, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn niet toegestaan, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door het bestuur.

Inhoud van de website
Vereniging Aquarius actualiseert regelmatig de inhoud van de website. Hoewel de vereniging met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de website verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

Vereniging Aquarius aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Vereniging Aquarius is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Vereniging Aquarius mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) wijzigen of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. De vereniging is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Vereniging Aquarius behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken.