Lid worden?Als onze doelstelling en onze activiteiten u aanspreken, denk dan eens na over een
lidmaatschap. U kunt dan onder meer tegen sterk gereduceerde prijzen deelnemen aan onze gezellige activiteiten.


Wij vinden het als vereniging heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die meer willen weten over paranormale en esoterische wijsheden, en die zichzelf daarin willen leren kennen, deel kunnen nemen aan onze activiteiten. Daarom houden wij de kosten bewust zo laag mogelijk.


Het lidmaatschap bedraagt € 38,75 per seizoen. Als uw huisgenoot of partner lid wil worden, betaalt hij/zij € 25,-. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt zonder tegenbericht stilzwijgend verlengd.

Het lidmaatschap geeft u recht op:

  • Korting op de entree van onze openbare bijeenkomsten.
    U betaalt slechts € 4 in plaats van € 7 per avond.
  • Korting op onze cursussen en workshops

Wanneer u lid wilt worden van vereniging Aquarius, kunt u een inschrijfformulier (dat u telefonisch kunt opvragen bij Sonja 0643846465 of Rietje 06-20483603) volledig ingevuld en ondertekend sturen aan de ledenadministratie (adres staat op het formulier). U kunt het ook op een openbare avond aan een bestuurslid overhandigen. Tegelijkertijd betaalt u één jaar contributie vooruit op rekeningnummer NL24INGB0004936015 t.n.v. Vereniging Aquarius, onder vermelding van ‘Lidmaatschap Aquarius’. Eventueel kunt u dit ook contant voldoen bij onze penningmeester op een openbare avond. Tegen het eind van contributiejaar ontvangt u een mail of  een brief zodat u het bedrag voor de contributie voor het volgende jaar kan overmaken.